Wing Chun Nürnberg

Kampfsport
29.04.2013
Wing Chun Nürnberg Kung Fu Kampfsport
548
Die Tao Chan Wing Chun Organisation vermittelt das Original Wing Chun Kung Fu in der Linie von Großmeister Ip Chun direkt aus Hong Kong über seinen ältesten deutschen Schüler Großmeister Lei Li.
Link defekt?
AGB-Verstoss